Tour de force

WooExpert Platinum WooCommerce partner - biggest elephant in the eCommerce room.
Mailchimp Partner Mailchimp partner - you know what’s the newest cutting edge customer experience solution? Great email subject!
Clutch logo Clutch - clients say we’re top dogs in eCommerce. Throw us that stick now.
WordPress Vip WordPress VIP - Enterprise hosting partner

Obavijest o provedenom projektu uvođenja norme ISO/IEC 27001

Uvođenje norme ISO/IEC 27001 u poduzeće Neuralab d.o.o. referentne oznake KK.03.2.1.14.0190 po natječaju Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme).

ISO logo

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Neuralab d.o.o.

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu

Uvođenje norme ISO/IEC 27001 u poduzeće Neuralab d.o.o. referentne oznake KK.03.2.1.14.0190 po natječaju Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme).

Kratki opis projekta (operacije)

U cilju uspostave i održavanja mjerodavanog sustava upravljanja informacijskom sigurnošću želimo započeti proces prilagođavanja temeljnih poslovnih procesa zahtjevima norme ISO/IEC 27001 za sigurnost upravljanja informacijama.

Standard se uvodi s ciljem dodatnog opravdavanja povjerenja naših klijenata, kao i širenja poslovanja s naglaskom na B2G sektor, gdje je posjedovanje ovakvog certifikata nerijetko uvjet za ostvarivanje poslovne suradnje.

Projekt uključuje edukaciju zaposlenika, implementaciju potrebnih promjena, izradu dokumentacije, internu reviziju informacijskog sustava, kao i uspostavu smjernica za praćenje efikasnosti sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću te na kraju, certifikacijsku reviziju i samo certificiranje.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Neuralab posluje sa srednjim i velikim poduzećima, djelujući u B2B i B2G sektoru. Pružamo usluge dizajniranja, programiranja i održavanja Internet trgovina, što znači da se u redovnom poslovanju susrećemo s velikom količinom informacija kojima je potrebno odgovorno i pravilno upravljati. Povjerenje naših klijenata nam je na prvom mjestu, s obzirom na to da se na njemu temelji trenutna i buduća poslovna suradnja. Kvaliteta naših proizvoda i usluga je neupitna i dosad nam je donijela stabilan i konstantan rast broja klijenata, prihoda i samog poduzeća. Trenutno nam je cilj dodatno proširenje poslovanja u B2G sektoru. Posjedovanje međunarodno priznatih certifikata za upravljanje sigurnošću informacije se nerijetko postavlja kao uvijet takvoj suradnji. Dodatno, nedavnim uvođenjem regulacije GDPR (General Data Protection Regulation), sve veći broj poduzeća razvija svijest o sigurnom upravljanju informacija te imamo povećan broj upita po tom pitanju. Jako nam je važno zadržati povjerenje postojećih klijenata kako se njihovim informacijama upravlja na adekvatan i siguran način, kao i zadobiti isto povjerenje kod potencijalnih novih klijenata.

Sve navedeno nam ukazuje na to da je pravi trenutak za implementaciju međunarodno priznate norme u redovno poslovanje. Na taj način ćemo postići željeni cilj te ispraviti eventualne slabosti u poslovanju ukoliko trenutno postoje, na temelju revizije sustava za upravljanje sigurnošću informacija. Druga velika prednost koju nam implementacija norme ISO/IEC 27001 donosi i koja dodatno opravdava ovaj projekt je povećanje efikasnosti poslovanja, s posebnim naglaskom na brzo uhodavanje novih djelatnika u redovno poslovanje. Definiranjem poslovnih politika, planova, pravilnika i uputa, ostavljamo značajno manje prostora za nejasnoće. Svaki djelatnik će imati jasno posložen sustav upravljanja informacijama i pristup dokumentaciji potrebnoj za neometan i kvalitetan rad.

Iako trenutno veliku pažnju posvećujemo sigurnosti informacija i imamo stabilan rast, prelazak na tako uredno posloženo poslovanje u skladu s međunarodno priznatom normom za upravljanje sigurnošću informacija nam svakako omogućuje značajan dalji rast i razvoj, povećanu prisutnost u B2G sektoru, širenje na nova potencijalna tržišta i povećanje izvozne sposobnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 132.280,39 kn
Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi): 96.280,39 kn
Iznos koji sufinancira EU: 81.838,28 kn

Razdoblje provedbe projekta: 11.03.2019. – 11.03.2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Krešimir Končić, CEO
e-mail: koncic@neuralab.net

Linkovi:
http://www.strukturnifondovi.hr

Krešimir Končić
Krešimir Končić Owner at Neuralab

Ex QBASIC developer that ventured into a web world in 2007. Leading a team of like-minded Open Source aficionados that love design, code and a pinch of BBQ. Currently writing a book that explains why ‘coding is the easier part’ of our field.


Subscribe to our quarterly newsletter

Please fill in this field.
Please thick this field to proceed.

Related blog posts