Tour de force

WooExpert Platinum WooCommerce partner - biggest elephant in the eCommerce room.
Mailchimp Partner Mailchimp partner - you know what’s the newest cutting edge customer experience solution? Great email subject!
Clutch logo Clutch - clients say we’re top dogs in eCommerce. Throw us that stick now.
WordPress Vip WordPress VIP - Enterprise hosting partner

Cloud Computing objašnjeno

Cloud computing je u zadnje vrijeme postao double buzz word s kojom se nabacuju svi, uključujući vjerovatno i Vašeg starog školskog profesora informatike jel kao što ćemo naučiti u ovoj školici…koncept nije niti baš mlad…

Gledamo li s logičke strane, terminali spojeni na mainframe računala iz 60-ih nisu ništa drugo nego Cloud Computing paradigma. Daklem, imamo centraliziranu pohranu statičkih datoteka, bazu podataka te aplikacijske servere, a tome svemu pristupamo preko zaslona i tipkovnice. Kod nas se ne nalazi pohrana datoteka, software se vrti na udaljenom serveru, a jedino što nama treba je veza prema mainframe računalu (internet) te struja. Zvuči poznato ako ste možda koristili Google apps ili MS office online.

Iza cloud computing koncepta sa nalazi jasno i racionalno razmišljanje kako o hardware-u, software-u i nadogradnjama ne bi trebao brinuti korisnik sustava nego njegovi administratori koji su za to specijalizirani te centralizirani (barem u nekoj mjeri). Centralizacija bilo kojeg sustava naravno ima svoje prednosti, smanjenje potrošnje (što novaca, što vremena) no ima i svoje realne izazove i nedostatke. Upravo poznavanje cloud koncepata te terminologije nam omogućava da za vlastiti poslovni sustav odaberemo optimalno riješenje. Ako ne i “najoptimalnije” 🙂 Neki od dolje navedenih termina su namjerno ostavljeni na engleskom jeziku jer će te se sa njima najviše susretati kroz literaturu pa krenimo redom…

KONCEPTI

CDN – Content Delivery Network. Mreža servera za pohranu datoteka te njihovu isporuku najbližem korisniku. Ukoliko se Vaš korisnik recimo nalazi u austriji, tražene datoteke će mu isporučiti serveri smješteni u austrijskim, njemačkim ili npr. nizozemskim podatkovnim centrima. Dakle korisnika opslužuju najbliže dostupni serveri smanjujući vrijeme učitavanja web aplikacije ili velikih statičkih datoteka (video, mp3, slike…)

Cloud Oriented Architecture – termin skovan od strane Jeffa Barra (AWS), a označava koncept gdje same aplikacije dijeluju kao cloud usluge te opslužuju ostale usluge u cloud okruženju.

HaaS – Hardware-as-a-service. Pogledati IaaS jer se češće koristi, a označava praktički isti koncept

Hybrid cloud – mrežno / serversko okruženje koje uključuje više internih ili eksternih pružatelja cloud usluga

IaaS – Infrastructure-as-a-service. Virtualizirana okruženja koja se isporučuju krajnjem korisniku kao usluga, a uključuju servere, mrežnu opremu te aplikacije.

Internal cloud – Privatni oblak kojeg isporučuje naš vlastiti IT odjel

PaaS – Platform-as-a-service. Računalna platforma koja se isporučuje krajnjem korisniku putem interneta, a uključuje virtualizirani operativni sustav te pripadajuće usluge kao sloj iznad operativnog sustava

SaaS – Software-as-a-service. Računalne usluge poput uredskih ili backup alata koje se korisniku isporučuju putem interneta, a on ih plaća prema potrošnji (uobičajenije) ili pretplati. Korisnik ne mora imati plaćenu licencu da bi koristio software.

POSLOVNI MODELI

Advertising-based pricing model – Poslovni model gdje se korisniku uz aplikaciju prikazuju reklame od raznovrsnih komplementarnih oglašivača. Pružatelj usluge od marketinških prihoda plaća vlastite rashode te isplaćuje dobit

Consumption-based pricing model – Korisnik plaća cloud usluge koliko ih troši. Ovaj poslovni model je sama srž cloud paradigme te je razlog što sve veći broj kompanija i organizacija prelazi na cloud platforme. S ovime IT industrija prelazi u Utility based vertikalu (Struja, Voda , Plin…) gdje također plaćate koliko potrošite bez dodatnih troškova

On-demand service – Model gdje korisnik kupuju dodatne serverske resurse kada mu trebaju te ih “otpušta” kada mu ne trebaju. Tipičan primjer bi bio zakup dodtanih servera ako znamo da ćemo u narednih mjesec dana imati povećanje prometa na našoj web aplikaciji

Pay-as-you-go – Poslovni model isti kao i “Consumption-based pricing model” no sam termin se više koristi kod davatelja platformskih usluga (Encoding.Com , Watershed…)

Subscription-based pricing model – Korisnik plaća određenu fiksnu svotu za korištenje cloud usluga te u vremenskom okviru (mjesečno / godišnje). Tipičan primjer su Google apps ili ostale SaaS usluge gdje korisnik plaća 50$ godišnje po email računu.

OPERATIVA

Cloud broker – Sustav koji nadgleda te raspodjeljuje cloud resurse kako bi odredjenom korisniku pružio što povoljniju/kvalitetniju uslugu

Cloudburst (Negative) – Nemogućnost cloud platforme da upravlja opterećenjima u sustavu

Cloudburst (Positive) – Omogućavanje aplikacije da nastavi rad u cloud sustavu kada dođe do povećanog opterećenja korisnika

Cloud Portability – Mogućnost preseljenja aplikacije i podataka od jednog pružatelja cloud usluga prema drugom

CloudStorming – Spajanje više pružatelja cloud usluga u jednu integriranu vlastitu platformu.

CloudSourcing – Zamjena tradicionalnih IT usluga sa cloud uslugama

CloudWare – Software koji omogućava pokretanje, upravljanje te izmjene na cloud uslugama

Cluster – Skupina povezanih računala/servera koji djeluju kao jedan entitet. Služi za osiguravanje redundancije rada te raspoređivanje opterećenja

SLA – Service level agreement – Ugovor sa pružateljem usluga gdje definiramo razinu usluge, kvalitetu podrške, razinu dostupnosti servera…

Vertical cloud – cloud okružje usko specijalizirano za određenu industrijsku vertikalu (Farmacija, Financije, Video platforme…)

USLUGE (SaaS)

Salesforce – Pružatelj CRM (Customer relationship management) usluga u oblaku. Podržava ekstenzivan API model za integraciju sa Vašim vlastitim poslovnim sustavom.

Dropbox – Pohrana i dijeljenje datoteka. Moderni Rapidshare. Temeljen na Amazon S3 platformi.

Encoding – Usluge online enkodiranja/transkodiranja videa na više formata. Temeljen je na Amazon i Rackspace platformama.

Jungledisk – Online backup i restore usluge namjenjene firmama ili za osobnu upotrebu. Temeljen je na Amazon i Rackspace platformama. Vlasnik je Rackspace.

Watershed – Usluga live video platforme. Vlasnik je USTREAM

Google apps – Uredski paket u oblaku by Google. Močna alternativa MS officu te pionir kod uredskih oblačnih alata. Za kolaboraciju te komunikaciju koristi Gmail platformu no ojačanu 99.999% availability programom. Potpuna mogućnost prilagodbe te integracije prema vlastitom poslovnom sustavu i brandu.

Windows Live Services – Set Microsoft usluga slicnih Google appsima. Dostupni su office paketi, kolaboracije, multimedija te komunikacijska platforma

POZNATIJI PRUŽATELJI ULSUGA (PaaS / IaaS)

Amazon Web Services – Pionir u pružanju cloud usluga sa najraznovrsnijim setom usluga od PaaS do SaaS. Velika developerska zajednica te integriranost sa drugim servisima omogućavaju ovom cloud divu da nudi čak i besplatne cloud usluge…

Google App Engine – Prvenstveno developerska platforma za razvoj Java / Python aplikacija. Konkurenciju je dobila u novoj AWS Beanstalk usluzi

IBM Smart Business – IBM je tradicionalno fokusiran na poslovnu zajednicu te Cloud usluge nudi u obliku svojih Lotus paketa te vise kao implementatorsku paradigmu.

Microsoft Azure – Microsoft Azure više naginje developerima da za svoje aplikacije koriste taj oblačni Microsoftov sloj. Zanimljivo je da Microsoft kod ove usluge pokušava pogurati nove koncepte i termine kod razvoja aplikacija te s toga developeri moraju prihvatiti novi način pisanja istih ukoliko žele razvijati za Azure. Unutar ponude su cloud baze podataka (MSSQL), smještaj datoteka te ASP.NET aplikacijski serveri

Rackspace Cloud (Akamai kao CDN provider) – Tradicionalan ali konkretan, Rackspace cloud nudi usluge smještaja datoteka, virtualnih servera te hosting paketa (u čemu je pionir). Rackspace ima ugovor sa Akamai CDN operatorom stoge će se vaše datoteke nalaziti na tom vrlo efikasnom te poznatom CDN-u.

GoGrid – Ovaj pružatelj Cloud usluga nudi Virtualizirane servere, Dedicirane servere te smještaj datoteka u oblaku.

Ukoliko smatrate da trebamo uvrstiti neke druge termine, usluge ili pružatelje, slobodno nam se obratite putem komentara ili web kontakata

Krešimir Končić
Krešimir Končić Owner at Neuralab

Ex QBASIC developer that ventured into a web world in 2007. Leading a team of like-minded Open Source aficionados that love design, code and a pinch of BBQ. Currently writing a book that explains why ‘coding is the easier part’ of our field.


Subscribe to our quarterly newsletter

Please fill in this field.
Please thick this field to proceed.

Related blog posts